Veilige oversteekplaatsen (zebrapaden) aan de chiro's.

In de Wouwerstraat wordt soms nogal hard gereden, ook wanneer de kinderen toekomen/weggaan aan de chiro.
462

Reacties (1)

Op verschillende drukke plaatsen binnen de bebouwde kom van Dessel zijn zebrapaden aangelegd. Het college van burgemeester en schepenen bekijkt samen met de lokale politie op welke locaties het is aangewezen een veilige oversteekplaats te voorzien. Aangezien er ter hoogte van de Chirolokalen enkel op zondagnamiddag beperkte drukte ontstaat, is het college van burgemeester en schepenen niet geneigd om hier zebrapaden aan te leggen. De Jeugdraad stelt nu voor om een opleiding ‘gemachtigd opzichter’ te organiseren. Ben jij Chiroleid(st)er en wil je kinderen op een veilige manier helpen oversteken? Laat het ons weten via jeugd@dessel.be!
Dit is een comment van een moderator.
27/03/2024 om 11u16

Reactie toevoegen

Hou het lief. 😊